Info
Дізнайтесь більше
про ЮрХаб
Ще більше клієнтів
з профілем Pro
Standart
Кількість пропозицій на замовлення в день
3
Покращений профіль та виділення у каталозі Юристів
Підвищений рейтинг
Кількість спеціалізацій у профілі
4
Ліміт на завантаження документів
1шт/день
Активувати Pro
Реклама на Юрхаб?
Запаси класифікуються як оборотні активи, що реалізуються/споживаються протягом операційного циклу/12 місяців, починаючи з дати балансу.
 
Тобто це активи, які:
 
 • Для подальшого продажу (при звичайній госп. діяльності); 
 • Перебувають у процесі виробництва подальшого продажу продукту виробництва; 
 • Призначені для споживання під час виробництва продукції/виконання робіт/надання послуг/управління підприємством. 
 • У бухгалтерському обліку запаси оформляють заповненням рахунків класу II (субрахунки №20-28), з їх призначення. Одиниця бухгалтерського обліку запасів – це їх найменування чи вид (однорідна група). 
Перелік нормативних документів класифікації та обліку запасів
Правила обліку запасів, їх класифікація викладені у:
 
 • НП(С)БО 9 «Запаси»; 
 • Методичні рекомендації щодо бухгалтерського обліку запасів, Наказ Мінфіну №2 10/01/2007– Методрекомендації №2; 
 • Інструкція щодо застосування Плану рахунків, Наказ МФУ №291 30/11/99 (Інструкція); 
 • МСБО 2 «Запаси» (облік запасів за міжнародними стандартами).
 
Запаси – загальна класифікація
Класифікація призначена для групування запасів з метою полегшення їх ведення та облік відповідно до НП(С)БО, МСФЗ.
 
Бухоблік запаси за рахунками обліку поділяє на кілька основних груп відповідно до Інструкції №291 та П(С)БО 9- П.4:
 
 • Сировина та матеріали/Виробничі запаси/субрахунок 20 (200-209, 2011); 
 • Виробництво/рах. 23; 
 • Шлюб у виробництві/рахунок 24; 
 • МШП/субрахунку 22; 
 • Незавершене виробництво/Напівфабрикати/рахунок 25; 
 • Готова продукція / субрахунок 26; 
 • Товари/рахунок 28 (281-289); 
 • Продукція сільськогосподарського виробництва/субрахунок 27; 
 • Поточні біологічні активи/сурахунки 21 (211, 212, 213).
 
Для їх оформлення та здійснення основних бухгалтерських проводок використовуються спеціальні документи запасів, шаблони яких можна розробити самостійно або безкоштовно завантажити тут. М-28а, Накладна на отримання товару, Реєстр антикварних промов, Аукціонна відомість тощо).
 
Відповідно до П(С)БО 9- П.5, П.6 та Методрекомендації №2-П.2.1, П.1.3 запаси визнаються активами лише за дотримання умов наступних стандартів пбу:
 
 • До підприємства переходять ризики/вигоди, пов'язані з правом власності/повного господарського відання (оперативного управління) на придбані/отримані запаси; 
 • Підприємство здійснює управління/контроль запасами; 
 • У майбутньому є можливість отримання економічних вигод від безпосереднього використання запасів; 
 • Існує можливість достовірного визначення вартості запасів.
 
Також, керуючись Наказом про облікову політику 2022, підприємство має право зробити деякі перестановки – для підвищення комфортності та достовірності обліку запасів. Головний момент тут – стовідсоткове дотримання загальних норм стандартів обліку, щоби запаси не «трансформувалися» в основні засоби або навпаки.

Догори